12. marca 2010

Háčkovaná KabelaNa kabelku môžeme využiť rozličné zvyšky vlny. Na modeli sú použité 4 farby a celková spotreba vlny je asi 250 g. Potrebujeme veľmi hrubú vlnu alebo háčkujeme z každej vlny dvojmo, alebo aj viacnásobne. Háčkujeme hrubým háčikom (asi ako ihlice č. 7). Celá kabela sa háčkuje z krátkych stĺpikov a na 10 x 10 cm je 8 stĺpikov a 10 riadkov.
POSTUP PRÁCE: Začneme na 19 ret. očiek, háčkujeme rovno krátkymi stĺpikmi, pričom striedame farby v ľubovoľných pásoch. do výšky 50 cm. Potom preložíme uháčkovaný pruh v polovici, 2 bočné strany zháčkujeme, k vrchnej otvorenej strane prišijeme zips a teraz uháčkujeme zo štvornásobnej vlny držadlo z retiazkových očiek v dĺžke 60 cm. Obidva konce prišijeme ku kabele.

11. marca 2010

NahadzovaniePoužívame ho pri pridávaní v strede pleteniny alebo pri čipkových a dierkových vzorkách. Nahadzujeme vždy tak, že ihlicou neberieme vlnu zozadu dopredu, takže vlna nám smeruje cez ihlicu sprava doľava. Ak chceme, aby nám nahodenie utvorilo dierku, pletieme ho po rubovej strane buď hladko, alebo obrátene podľa vzorky. 

Anglické očkoToto očko pletieme ako hladké, ale ihlicu vpichujeme sprava doľava, takže pletieme hladko za zadnú niť očka.

Obrátené očkoVlnu dáme pred očkom na ľavej ihlici, teraz vpichneme pravú ihlicu do očka smerom sprava doľava, naberieme vlnu a pretiahneme očkom, ktoré až teraz pustíme z ľavej ihlice.

Hladké očkoVpichneme pravou ihlicou do očka smerom spredu dozadu, naberieme vlnu, pretiahneme očkom a očko pustíme z ľavej ihlice.

Ozdobný začiatok so spevneným okrajomZmeriame dvakrát taký dlhý koniec vlny (ako pri ukážke "začiatok s dvoma koncami vlny") preložíme ju v polovici a až potom utvoríme základné očko. Máme teda spodnú vlnu t. j. vlnu vedúcu okolo palca, dvojitú. 


Prvé očko utvoríme rovnakým spôsobom (ako pri predošlej ukážke podľa obr. A)  

 a ďalšie očko tvoríme takto: vlnu vedieme od ihlice okolo palca spredu dozadu a v dlani pridŕžame, teraz vpichneme do tejto slučky zhora dole, naberieme vlnu vedúcu k ukazováku, pretiahneme slučkou (vid obr. B), ktorú opäť pustíme z palca a očko pritiahneme. Striedame stále tieto dva postupy, táto strana je lícová a pokračujeme rubovým radom.

10. marca 2010

Začiatok s dvoma koncami vlnyNecháme asi 1 m dlhý koniec vlny, podľa toho, aký počet očiek potrebujeme nahodiť a urobíme základné očko. Teraz uchopíme vlnu tak, že základné očko na ihlici máme medzi palcom a ukazovákom a prostredníkom do dlane, kde vlnu pridŕžame. Druhý kratší koniec vedieme od ihlice okolo palca zozadu - dopredu a v dlani pridŕžame. 
Teraz vpichneme ihlicu zospodu do slučky pri palci, naberieme vlnu, ktorá vedie k ukazováku (A)  a túto nabranú vlnu prevlečieme slučkou pri palci. Teraz ju pustíme a pritiahneme. Vlna na ukazováku nám stále ostáva na prste, vlnu na palci po každom utvorení očka púšťame a znovu ju navliekame. Takto stále pokračujeme, kým nemáme potrebný počet očiek. Táto strane je lícová, pokračujeme ďalej rubovým radom. 

Nahadzovanie očiek pomocou dvoch ihlícZákladné očko máme na ľavej ihlici a ďalšie očko tvoríme takto: pravú ihlicu vpichneme do základného očka smerom spredu dozadu, naberieme vlnu a pretiahneme. Vzniknuté očko trochu povytiahneme a navlečieme ho na ľavú ihlicu (ľavú ihlicu vpichneme do tohto očka spredu), pravú ihlicu nevyťahujeme (toto očko máme na obidvoch ihliciach), naberieme vlnu a pretiahneme. takto tvoríme očká stále.

Základné očko
Základné očko tvoríme tak, že vlnu prekrížime tak, aby sa nám utvorila slučka. Teraz vpichneme do slučky, naberieme vlnu, ktorá smeruje k ukazováku, prevlečieme slučkou a koniec pritiahneme.

Učíme sa pliesť

Prvou podmienkou správneho pletenia je viesť a pridržiavať vlnu alebo priadzu ľavou rukou. 
Postupujeme takto: koniec vlny uchopíme pravou rukou a teraz vedieme vlnu smerom z chrbáta ruky dole medzi prstenníkom a malíčkom ľavej ruky do dlane, potom okolo ukazováka hore a ďalej medzi ukazovákom a prostredníkom späť smerom dole do dlane. Týmto spôsobom vedieme vlnu pri začiatku a potom aj počas pletenia vôbec. Vlna nám v ľavej ruke pri práci rovnomerne povoľuje. Neomotávame si teda celý ukazovák vlnou v niekoľkých vrstvách.