10. marca 2010

Začiatok s dvoma koncami vlnyNecháme asi 1 m dlhý koniec vlny, podľa toho, aký počet očiek potrebujeme nahodiť a urobíme základné očko. Teraz uchopíme vlnu tak, že základné očko na ihlici máme medzi palcom a ukazovákom a prostredníkom do dlane, kde vlnu pridŕžame. Druhý kratší koniec vedieme od ihlice okolo palca zozadu - dopredu a v dlani pridŕžame. 
Teraz vpichneme ihlicu zospodu do slučky pri palci, naberieme vlnu, ktorá vedie k ukazováku (A)  a túto nabranú vlnu prevlečieme slučkou pri palci. Teraz ju pustíme a pritiahneme. Vlna na ukazováku nám stále ostáva na prste, vlnu na palci po každom utvorení očka púšťame a znovu ju navliekame. Takto stále pokračujeme, kým nemáme potrebný počet očiek. Táto strane je lícová, pokračujeme ďalej rubovým radom. 

Nahadzovanie očiek pomocou dvoch ihlícZákladné očko máme na ľavej ihlici a ďalšie očko tvoríme takto: pravú ihlicu vpichneme do základného očka smerom spredu dozadu, naberieme vlnu a pretiahneme. Vzniknuté očko trochu povytiahneme a navlečieme ho na ľavú ihlicu (ľavú ihlicu vpichneme do tohto očka spredu), pravú ihlicu nevyťahujeme (toto očko máme na obidvoch ihliciach), naberieme vlnu a pretiahneme. takto tvoríme očká stále.

Základné očko
Základné očko tvoríme tak, že vlnu prekrížime tak, aby sa nám utvorila slučka. Teraz vpichneme do slučky, naberieme vlnu, ktorá smeruje k ukazováku, prevlečieme slučkou a koniec pritiahneme.

Učíme sa pliesť

Prvou podmienkou správneho pletenia je viesť a pridržiavať vlnu alebo priadzu ľavou rukou. 
Postupujeme takto: koniec vlny uchopíme pravou rukou a teraz vedieme vlnu smerom z chrbáta ruky dole medzi prstenníkom a malíčkom ľavej ruky do dlane, potom okolo ukazováka hore a ďalej medzi ukazovákom a prostredníkom späť smerom dole do dlane. Týmto spôsobom vedieme vlnu pri začiatku a potom aj počas pletenia vôbec. Vlna nám v ľavej ruke pri práci rovnomerne povoľuje. Neomotávame si teda celý ukazovák vlnou v niekoľkých vrstvách.