11. marca 2010

NahadzovaniePoužívame ho pri pridávaní v strede pleteniny alebo pri čipkových a dierkových vzorkách. Nahadzujeme vždy tak, že ihlicou neberieme vlnu zozadu dopredu, takže vlna nám smeruje cez ihlicu sprava doľava. Ak chceme, aby nám nahodenie utvorilo dierku, pletieme ho po rubovej strane buď hladko, alebo obrátene podľa vzorky. 

Anglické očkoToto očko pletieme ako hladké, ale ihlicu vpichujeme sprava doľava, takže pletieme hladko za zadnú niť očka.

Obrátené očkoVlnu dáme pred očkom na ľavej ihlici, teraz vpichneme pravú ihlicu do očka smerom sprava doľava, naberieme vlnu a pretiahneme očkom, ktoré až teraz pustíme z ľavej ihlice.

Hladké očkoVpichneme pravou ihlicou do očka smerom spredu dozadu, naberieme vlnu, pretiahneme očkom a očko pustíme z ľavej ihlice.

Ozdobný začiatok so spevneným okrajomZmeriame dvakrát taký dlhý koniec vlny (ako pri ukážke "začiatok s dvoma koncami vlny") preložíme ju v polovici a až potom utvoríme základné očko. Máme teda spodnú vlnu t. j. vlnu vedúcu okolo palca, dvojitú. 


Prvé očko utvoríme rovnakým spôsobom (ako pri predošlej ukážke podľa obr. A)  

 a ďalšie očko tvoríme takto: vlnu vedieme od ihlice okolo palca spredu dozadu a v dlani pridŕžame, teraz vpichneme do tejto slučky zhora dole, naberieme vlnu vedúcu k ukazováku, pretiahneme slučkou (vid obr. B), ktorú opäť pustíme z palca a očko pritiahneme. Striedame stále tieto dva postupy, táto strana je lícová a pokračujeme rubovým radom.