24. apríla 2010

Tri očká pletieme do jedného očka

Nahodíme - 3 očká spletieme do jedného očka tak, že prvé 2 očká zoberieme naraz, ako by sme ich chceli pliesť hladko, ďalšie očko upletieme hladko a zobraté očká pretiahneme ako 1 očko cez upletené očko - nahodiť. Pri tomto spletení sa nám utvorí v strede rovná linka. Ak sa nám má zmenšovať počet očiek, nesmieme nahadzovať pred spletenými očkami ani za nimi.
 

Uberanie

Ak potrebujeme uberať v strede pleteniny z obidvoch strán, ako napríklad v tejto ukážke, t. j. pred stredom i za stredom 2 obrátene pletenými očkami, postupujeme takto: pred obrátene pletenými očkami spletieme 2 očká hladko do jedného očka (tento postup voláme "ubrať") a za obrátené pletenými očkami splietame tak, že prvé očko zoberieme bez pletenia, ako by sme chceli pliesť hladko, ďalšie očko upletieme hladko a zobrané očko prehodíme cez pletené očko. (tento postup voláme "prehodiť".) Toto prehodenie môžeme nahradiť tým, že spletieme 2 očká anglicky do jedného očka, ale tým sa nám očko prekríži a netvorí rovnakú linku.
 

Pletená ažúrka

Nahodíme ako pri ukážke "nahadzovanie" a ďalšie 2 očká spletieme anglicky do jedného očka. Tak nám zostáva stále rovnaký počet očiek a po rubovej strane pletieme nahodenie obrátene.
 

Pridávanie v strede pleteniny

Zdvihneme vodorovnú niť medzi očkami, dáme ju na ľavú ihlicu a upletieme ju anglicky. Takto sa nám neutvorí dierka.
 

Nahadzovanie - anglicky

Používame ho opäť pri pridávaní v strede pleteniny, nahadzujeme rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom nahadzovaní, ale v rubovom rade pletieme toto nahodenie anglicky. Tak sa nám neutvorí dierka.