27. februára 2011

Beraní růžky

Jsou šité zadním a předním stehem.

Žabí očka

Jsou šité zadním stehem.

Krokvička a krokvička na osmičky

Krokvička:
Šijeme ji vodorovně zleva doprava. Stejně dlouhé stehy šijeme střídavě vodorovně jeden zdola nahoru, druhý shora dolů. Konce každého stehu se kříži se sousedním. Při šití krokvičky musíme počítat nitě.
Krokvička na osmičky:
Vyšíváme ji zleva doprava. Jehlu vypíchneme z rubové strany na líc a kolmo ji zapíchneme znovu na rubovou stranu cca přes 8 nití. Ve stejném řádku vypíchneme jehlu o jednu nitku výš na líc, přejdeme šikmo nahoru o jednu nitku doprava od prvého stehu, vpíchneme ji do rubu a vypíchneme o jednu nitku doleva a o jednu níže. To je první steh. Jehlu vpíchneme do rubu o jednu nitku doprava od dolního konce prvního stehu a vypíchneme ji o jednu nitku doleva a jednu nitku výše. To je druhý steh. Odtud přejdeme nahoru o jednu nitku doprava od horního konce předcházejícího stehu a vypíchneme ji o jednu nitku doleva a o jednu nitku níže. Na rubové straně jsou dvě řady šikmých stehů přes jednu nitku. Roh tvarujeme tak, že na jedné straně jednu nitku ubíráme a na druhé jednu přidáváme.

Formování

Vyšívá se často na předznačení geometrických vzorů. Šije se obyčejně ve třech řadách vedle sebe šikmo tak, že šijeme steh první, druhé a třetí řady za sebou. 

Meštěrka

Šije se na dvou souběžně vytažených nitích v rovné lince. Vyšívá se z rubové strany, zdola nahoru a jeden steh obtáčí 3 - 4 nitě, Stehy na rubové straně vytvářejí písmeno Z.
  

Hrachovinka

Je to jedna z nejrozšířenějších technik na Slovensku. Používá se i jako hlavní zdobný motiv výšivek nebo jako doplněk k jiným technikám. Její předností je že ji můžeme vyšívat na všech dostupných tkaninách. Než začneme šít hrachovinku, označíme si přesně nitě, které budeme muset vytáhnout. Potom si hustě obnitkou nebo kroužkovacím stehem obšijeme místo, kde budeme muset nitě přestřihnout. Je to buď v rozích, nebo u rovné výšivky na úzkých stranách. Potom začneme obšívat dlouhé strany hrachovinky meštěrkou, krokvičkou nebo ažúrkou, které nám rozdělí nitě do skupinek buď po dvou nebo po třech i více nitích Dáváme přitom pozor, abychom látku nestáhly. Když máme prostor pro hrachovinku takto "zarámovaný". přestřihneme nitě na krátkých stranách a vytáhneme je. Úzký pás hrachovinky vyšíváme bez bubínku tak, že jedna skupinka nití je vždy na jehle a druhá pod jehlou. V druhé řadě je na jehle ta skupinka nití, která byla předtím pod ní. Jednotlivé tvary hrachovinky oddělujeme barvou. Hrachovinka má nespočetné množství variací. Při práci nikdy nevytahujeme nitě po celé délce řady, ale vždy jen asi 10 cm, tedy v místě, kde právě budeme vyšívat. Nebezpečím této výšivky je stahování. Proto často práci kontrolujeme. Široké pásy hrachovinky vyšíváme na rámu nebo na bubínku. Ale můžeme to řešit i tak, že uprostřed pásu vyšijeme úzký pás meštěrky, který nám dobře zafixuje širší pás hrachovinky, takže nemusíme použít rám.                

Hladkování (výšivka počítaná po nit)

Můžeme vyšívat ve směru osnovy, útku i šikmo. Je to vlastně plná výšivka, vypracovaná bez rámu. Stehy šijeme hustě přes jednu nebo přes dvě nitě. Vyšívací přízi volíme podle hustoty podkladové tkaniny. Hladkování se vyšívá zleva doprava.