20. novembra 2010

Žebrový uzel pevné nitě zvenku

Vnější nitě jsou v každé řadě pevné nitě. Podle nákresu překřižte nitě uprostřed a použijte je jako pracovní nitě. Vznikne spletená špička.

Žebrový uzel, pevné nitě uvnitř

Zde berete pevné nitě vždy ze středu, poté, co je překřížíte. Pevné nitě se stanou na konci opět pracovními nitěmi.

Základní žebrový uzel

Pracovními nitěmi udělejte kolem pevné nitě smyčku.

Dvojitý žebrový uzel

Dvojitý žebrový uzel uděláte stejně jako základní, vždy s dvojitou smyčkou. Utáhněte uzlíky těsně k sobě, aby nevznikly žádné mezery. 

Splétání pěti pracovních nití

Vnější nitě překládejte vždy střídavě do středu ostatních čtyř pracovních nití.

Technika Cavandoli

U této techniky máte tři různobarevné pevné nitě a pět stejnobarevných pracovních nití. Spleťte řadu dvojitým žebrovým uzlem zleva, pak řadu zprava. Pevné nitě zůstanou stejné. Pokud chcete změnit barvu, musíte odpovídající pevnou nití udělat jeden vertikální dvojitý žebrový uzel. Pak splétáte opět dále dvojitým žebrovým uzlem horizontálně.

Spirálový uzel

Počáteční nebo koncový uzel - je, velice důležitý k tomu, aby se vinutí hotového náramku neposunula nebo neotevřela.

Kulatý uzel

Tento uzel se podobá známému čarodějnickému uzlu. Važte jej jen šesti pracovními nitěmi, vždy po dvou. Je velice důležité nitě pravidelně utahovat.

Uzel kapucínů

Tento uzel můžeme použít př ukončení vázání k zauzlení. Při utažení uzlíku vznikne třapec.Tkalcovský uzel (jeden a půlkrt)

Levou (zelenou) pracovní nit položte pokaždé přes pevné nitě. Pravou (modrou) pracovní nit položte přes levou, podvlékněte ji pod pevnými nitěmi a smyčko protáhněte nahoru. Postup se opakuje, náramek se pak nebude kroutit.

Preclíkový uzel

Ke zhotovení tohoto uzlu nepoužijete žádnou pevnou nit. Jakmile nitě podle nákresu spletete a utáhnete, vypadá uzlík jako preclík.

Vlnovitý uzel

Levou pracovní nit (zelenou) položte přes pevnou nit či nitě a pravou (modrou) pracovní nit. Pravou nit pak podvlékněte vzniklým očkem pod pevnými nitěmi. Pokračujte stejně pravou (modrou) pracovní nití. Provázek se po několika uzlících sám kroutí.

Dvojitý smyčkový uzel (posunutý)

Tento uzel uvažte jako základní smyčkový uzel, ale vždy s jedním dvojitým uzlem na každé straně.