1. júna 2010

Biely chlapčenský raglánový svetrík

Veľkosť 2 - 4 roky. Podľa nákresu si zhotovíme strih v skutočnej veľkosti. Spotreba asi 200 g bielej vlny, malý zvyšok červenej a modrej vlny, ihlice č. 3 a 3 1/2.
PRUŽNÁ VZORKA: 1 hladko - 1 obrátene - stále nad sebou.
VRÚBIKOVÁ VZORKA: Stále hladko na líci i na rube.
JERSEOVÁ VZORKA: Líce hladko - rub obrátene.
TROJFAREBNÁ VZORKA:Pletieme jerseom a vlnu, ktorou ktorou nepletieme, ťaháme na rube.
1., rad - líce: kraj. očko (4 hladko červenou vlnou - 2 hladko bielou vlnou) vzorku v zátvorke opakujeme a rad končíme: 4 hladko červenou vlnou - kraj. očko.
2., rad - rub: kraj. očko - (4 obrátene červenou vlnou - 2 obrátene bielou vlnou) - vzorku v zátvorke opakujeme a rad končíme: 4 obrátene červenou vlnou - kraj. očko.
3., rad - líce: kraj. očko - (4 hladko bielou vlnou - 2 hladko modrou vlnou) - vzorku v zátvorke opakujeme a rad dokončíme: 4 hladko bielou vlnou - kraj. očko.
4., rad - rub: kraj. očko - (4 obrátene bielou vlnou - 2 obrátene modrou vlnou) - vzorku v zátvorke opakujeme a rad končíme: 4 obrátene bielou vlnou - kraj. očko.
5., rad - líce: Ako 1., rad.
6., rad - rub: Ako 2., rad. 
ZADNÝ DIEL: Začneme bielou vlnou na 74 očiek a pletieme na ihliciach č. 3 pružnou vzorkou obrubu do výšky 3 cm, ďalej pokračujeme jerseovou vzorkou na ihliciach č. 3 1/2 takto: 4 rady bielou vlnou - 6 radov trojfarebnou vzorkou - 4 rady bielou vlnou - 6 radov trojfarebnou vzorkou a ďalej bielou vlnou. Pletieme rovno až do podpazušia a potom uberáme raglánové švy: 3 očká a ďalej po 1 očku v každom lícovom rade takto: kraj. očko - 1 obrátene - 2 očká hladko a na konci radu pletieme: 2 očká anglicky spliesť - 1 obrátene - kraj. očko. Rubové rady pletieme celé obrátene. Zvyšné očká na výstrih - 26 očiek - uzavrieme naraz.
PREDNÝ DIEL: Začíname a pletieme ako zadný diel, ale vo výške prieramkov začneme pliesť rázporok: Na prvej časti predného dielu upletieme 34 očiek a nahodíme pri strede nových 6 očiek na spodnú obrubu. Zvyšných 40 očiek ľavej časti dáme na spínadlá. Pletieme ďalej jerseom, len 6 očiek obruby spracujeme vrúbikovou vzorkou rovno až k výstrihu. Výstrih uzavrieme: 8, 2, a po 1 očku. Ľavú časť (40 očiek presunieme zo spínadiel na ihlicu a nenahodíme nijaké očká), pletieme ako náprotivok, 6 očiek pri strede pletieme vrúbikovou vzorkou a v tejto obrube vypracujeme 2 dierky tak, že v jednom rade uzavrieme 2 očká a v nasledujúcom rade nahodíme nad uzavretými očkami nové 2 očká. Prvá dierka je vo výške 4 cm od začiatku rázporku, druhá 1 cm pod výstrihom. 
RUKÁV: Začneme na 44 očiek bielou vlnou a upletieme manžetu pružnou vzorkou na ihliciach č. 4 do výšky 3 cm. ďalej pokračujeme na ihliciach č 3 1/2 jerseovou vzorkou takto: 4 rady bielou vlnou - 6 radou trojfarebnou vzorkou - ďalej bielou vlnou. Rukáv rozširujeme z obidvoch strán po 1 očku v každom 6 - 8 rade až do podpazušia. Očká pridávame tak, že naberieme niť medzi 2 a 3 očkom od okraja a upletieme ju anglicky. Raglánové švy uberáme ako na zadnom diele, posledných 4 - 6 očiek uzavrieme naraz. Druhý rukáv upletieme rovnako.
GOLIER: Pletieme bielou vlnou na ihliciach č. 3 1/2. Začneme na 80 očiek a pletieme 4 rady vrúbikovou vzorkou, ďalej pracujeme: kraj. očko - 2 očká vrúbikovou vzorkou - 2 očká anglicky spliesť - 20 očiek hladko - 2 očká hladko spliesť - 26 očiek hladko - 2 očká hladko spliesť - 20 očiek hladko - 2 očká hladko spliesť, 2 očká vrúbikovou vzorkou - kraj. očko. Na obidvoch okrajoch pletieme vrúbikovou vzorkou a ostatné očká jerseovou vzorkou. Uberáme v každom lícovom rade, a to pri vrúbikovej obrube 5 x nad sebou a v prostriedku goliera len 3 x nad sebou. Potom upletieme ešte 3 rady rovno a všetky očká uzavrieme. 
HOTOVÉ DIELY: Vypneme podľa strihu a na rube naparíme. Zošijeme švy a všijeme rukávy. Golier všijeme do výstrihu od jedného predného stredu k druhému. Dolný okraj spodnej obruby prišijeme z rubu nezbadateľne k prednému dielu. Nakoniec prišijeme gombičky. 

Červené šatočky pletene vcelku od krku

Veľkosť asi na 2 roky. Spotreba asi 300 g stredne hrubej vlny., ihlice č. 2 1/2 a č. 3 1/2. 
PRUŽNÁ VZORKA: 1 hladko - 1 obrátene - stále nad sebou.
JERSEOVÁ VZORKA: Líce hladko - rub obrátene. Ak pracujeme dookola, pletieme stále hladko.
VRKÔČIKOVÝ PRUH:  
1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., rad - rub: 2 hladko - 10 obrátene - 2 hladko.
2., 4., 6., rad - líce: 2 obrátene - 10 hladko -2 obrátene.
8., rad - líce: 2 obrátene 10 očiek skrížime tak, že 5 očiek dáme na pomocnú ihlicu spredu - ďalších 5 očiek krížime tak, že 5 očiek upletieme hladko a potom upletieme hladko očká z pomocnej ihlice - 2 obrátene.
10., 12., 14., rad - líce: Ako 2 rad.
Vzorku opakujeme od prvého radu. Vrkôčik krížime ďalej v každom 14 rade. 
šatočky majú po 2 vrkôčikových pruhoch vpredu i vzadu a na zadnom diele je naprostriedku rázporok hlboký až do podpazušia.
Začneme od krku na 77 očiek, pletieme obrubu na ihliciach č. 2 1/2 pružnou vzorkou do výšky 2 cm. Potom pridávame v jednom rade rovnomerne 21 očiek a pokračujeme na ihliciach č 3 1/2 takto: kraj. očko - 2 očká jerseom - vrkôčik na 14 očkách - 2 očká jerseom na prv raglánový šev a poznačíme si ich - 12 očiek jerseom na rukáv - 2 očká jerseom na druhý raglánový šev, poznačíme si ich - vrkôčik na 14 očkách - 4 očká jerseom (t. j. stred vpredu) - vrkôčik na 14 očkách - 2 očká jerseom na tretí raglánový šev a poznačíme si ich - 12 očiek jerseom na druhý rukáv - 2 očká jerseom na štvrtý raglánový šev a poznačíme si ich - vrkôčik na 14 očkách - 2 očká jerseom - kraj. očko. Z obidvoch strán poznačených dvoch očiek pridávame po jednom očku v každom druhom rade tak, že zdvihneme niť medzi očkami a upletieme ju anglicky. Takto pridávame 21 nad sebou. Súčasne pridávame po 1 očku pred každým a za každým vrkôčikovým pruhom pri každom krížení tým spôsobom, že zdvihneme niť medzi 1 a 2 očkom jerseovej pleteniny a upletieme ju anglicky. V jednom rade nám pribudne 8 očiek. Keď máme dopletené až do podpazušia, preložíme očká obidvoch rukávov a po 1 očku z raglánových švov na spínadlá (t. j. po 56 očkách). Medi zadným a predným dielom nahodíme, v podpazuší po 10 očkách a pletieme odtiaľ dookola stále v lícových radoch do potrebnej dĺžky, t. j. asi 22 cm od podpazušia. ďalej pletieme 4 cm jerseovou vzorkou a uzavrieme. 
RUKÁV: 56 očiek presunieme zo spínadiel na krátke ihlice a naberieme v podpazuší 10 očiek. Pletieme dookola stále hladko a v podpazuší splietame v každom rade prvé a posledné očko z nabratých 10 očiek s vedľajším očkom rukáva, až nám ostanú iba 2 očká z týchto 10 očiek. Potom uberáme po 1 očku z obidvoch strán týchto 2 očiek v každom 6 rade (7 x). Po poslednom uberaní upletieme ešte 5 radov, ale v ďalšom rade uberieme rovnomerne 8 očiek a potom pletieme manžetu pružnou vzorkou na ihliciach č. 2 1/2 o výšky 4 cm. Uzavrieme do vzorky. Druhý rukáv pletieme rovnako. Manžety v polovičke zahneme do rubu a prišijeme.      
DOHOTOVENIE: Šatočky na rube zľahka naparíme. Rázporok obháčkujeme 1 radom krátkych stĺpikov a všijeme zips zahneme 2 cm do rubu a prišijeme.