26. apríla 2010

Textilná tapiséria

Každý jedinec hľadá únik od každodennej pravidelnej lopoty v úplne odlišnom zamestnaní, pri ktorom si chce nabrať nových síl a duševne pookriať. Niekto sa venuje vo voľnom čase záhradkáreniu a druhý by rád vynikol v niečom, čo je v protiklade s jeho pôvodným povolaním. Nakoniec, každý môže v niečom inom vyniknúť.
Na tieto oddychové chvíle vám ponúkam techniku, ktorá patrí do kobercových spôsobov práce. Dekoratívna textilná technika tohto typu je použiteľná na vyhotovenie nástenných závesov -  apisérií. Túto prácu robili v minulosti výlučne ženy, ale iste v nej nájdu uspokojenie všetci, ktorí sa chcú výtvarne prejaviť, vyskúšať možnosti vlastnej fantázie, farebného ladenia a tvorivej práce vôbec.
Viazanie kobercov pochádza zo strednej Ázie, kde sa touto technikou zaoberali turkménske kmene. túto techniku pravdepodobne rozšírili na západ do Perzie a Turecka sťahovavé kočovné kmene. K rozšíreniu kobercov prispelo najmä mohamedánske náboženstvo. Každý vyznávač koránu si mal obstarať na odriekanie modlitieb vhodnú podložku. Tým sa stali už v 12. storočí tieto malé koberce predmetom dennej potreby v orientálnych krajinách. Do Európy sa dostali koberce zásluhou križiackych bojov. V stredoveku sa však koberce nepoužívali na dlážky, ale ako nástenné závesy. Až v 18. storočí, keď už bol väčší pokrok v tkáčskej technike, začali sa používať koberce ako prikrývky na dlážku. Vyvrcholením nástenných kobercov bol vznik a rozvoj francúzskeho gobelínového umenia. Najznámejšie sú koberce smyrenské, perzské, a kaukazské. Podľa spôsobov viazania rozoznávame utváranie smyrenských uzlíkov "ghordes" a perzských uzlíkov "senneh" a ešte veľa názvov majú pravé orientálne ručne viazané koberce, napr. Tebris, Širas, Heris, Užak, Kabistan, Kirman, Mešed. Mahal, Afghan, Buchara. Tieto koberce teraz napodobňuje strojové kobercov priemysel v Európe. Predstavu o obrovskom rozsahu práce, ktorá je potrebná na zhotovenie ručne viazaného koberca, získame, keď si uvedomíme, že na 1 m2 je 63 tisíc uzlíkov, čo vyžaduje 130 hodín práce. Veľkú trpezlivosť oceníme, keď si uvedomíme, že túto prácu vykonávali v Oriente výlučne ženy, ktoré ešte donedávna žili takmer odlúčené od sveta (vplyvom náboženstva) a pri tejto práci nachádzali vhodnú príležitosť a možnosti, ako vyjadriť vysoko vyvinutý zmysel pre farbu a tvar a svoju umeleckú obrazotvornosť. 
Pri ručnom viazaní kobercov sa osnovné nite napnú zvislo do dreveného rámu. Rám musí byť pevný a väčší, než predloha vzoru, patrona. Do rámu si napíname buď špagátik, alebo riadiacu šnúrku v tvare osmičiek (obr. 1). Pri menšom tvare nám postačí natĺcť aj menšie klince vo vzdialenosti asi 0,6 cm až 1 cm podľa hrúbky osnovy a na ne zavesiť osnovné priadze (obr. 1). Pri väčšom formáte sa nám osnovné nite pri práci skracujú, a preto podkladáme pod osnovné nite na ráme ešte hranaté drievko, ktoré možno v polovici práce vytiahnuť a tým osnovné priadze uvoľniť. Prácu zatkáme - upevníme najprv plátenkovou väzbou asi 2 - 4 cm. Musíme pamätať aj na voľné priadze na vystrapkanie. Po okrajoch viazaného koberca musí byť obruba, to je tiež zatkaný okraj asi 2 - 4 cm široký, aby sa hotový uzlíčkový koberček neskrúcal (obr. 2). Osnovné nite treba rozpočítať, po odpočítaní okraja, na párny počet. Potom si nastriháme vlnu tým spôsobom, že ju omotáme okolo pravítka, na jednej hrane rozstrihneme a získame krátke priadze asi 12 cm dlhé (obr. 3). Pri bežnej priadzi na pletenie dávame asi 6 - 8 nitiek spolu a slučkujeme, uzlíkujeme vo vodorovnom smere okolo dvoch osnovných priadzí (obr. 4). Ich konce utvárajú vlasový povrch. Pri pestrom vzore tzv. malírovaní berieme krátke nastrihané nite rôznych farieb spolu. Na výšku jedného viazaného uzlíka si najprv zatkáme okraje asi dvoma lebo štyrmi útkami (obr. 2). Po každom rade uzlíčkov zatkáme dva útky. Plátenkovú väzbu zatkávame voľne skôr do oblúčika a pritláčame vidličkou, Tak sa nám nebude koberček smerom nahor zužovať. 
Tejto technike predchádza ako prvá práca vypracovanie návrhu. Návrh farebne komponovaný si podložíme pod osnovné nite, aby sme mohli pracovať podľa predlohy vzoru. Pri tejto technike môžeme aj experimentovať.Napríklad vlas nástenného koberčeka môžeme zostrihať na rozdielnu výšku vlasu, alebo môžeme kombinovať hladké plochy tkané plánovou väzbou s vystupujúcimi plôškami, tvorenými uzlíkom. Tak isto môžeme nechať vyniknúť na určitých miestach osnovné priadze neobtočené, ako to vidieť na farebnej ukážke textilnej tapisérie.

Vrecko pre batoľa

Spotreba asi 250 g červenej a 180 g bielej hrubšej vlny, ihlice č 3 1/2 a č. 4.
VRÚBKOVANÁ VZORKA: stále hladko na líci a na rube. 
ZADNÝ DIEL: Začíname červenou vlnou na 80 očiek, to je asi 32 cm a pletieme na ihliciach č. 4 vrúbikovou vzorkou 10 riadkov, potom 1 rad dierok: kraj. očko - nahodiť - 2 očká hladko spliesť, opakujeme v celom rade a končíme kraj. očkom. Ďalej pokračujeme vrúbikovou vzorkou a striedame stále 2 rady červenou vlnou a 2 rady bielou vlnou. Pletieme rovno do výšky 58 cm od začiatku práce, potom uberáme z obidvoch strán prieramky: 3, 2 a 1 očko, ďalej pracujeme rovnako až k plecia, t. j. 11 cm od podpazušia, ktoré uzavrieme: 2 x 7 a 8 očiek zvyšných 24 očiek na výstrih uzavierame naraz.
PREDNÝ DIEL: Začneme a pletieme do výšky 48 cm ako zadný diel. odtiaľ pletieme len červenou vlnou vrúbikovou vzorkou a očká rozdelíme: 32 očiek ľavej časti dáme na spínadlá a pletieme na zvyšných 48 očkách pravej časti 8 radov, potom vypletieme 2 diery: od bočného šva pletieme 28 očiek hladko - 2 očká spletieme hladko - nahodiť - 14 hladko - 2 očká spletieme hladko - nahodiť - 2 hladko. Takto upletieme 2 dierky ešte 2 x nad sebou v 20. rade. Prieramok uberáme ako na zadnom diele. vo výške 4 cm od začiatku prieramku začneme uberať na výstrih 20 x po 1 očku v každom druhom rade. Splietame vždy 2 očká za okrajovým očkom. Plecia uzavierame ako na zadnom diele. Očká ľavej časti predného dielu, t. j. 32 očiek presunieme na ihlicu, naberieme z rubu 16 očiek z pravej časti predného dielu a pletieme červenou vlnou ako náprotivok pravej časti, ale bez dierok.
RUKÁV: Začneme červenou vlnou na 40 očiek, pletieme vrúbikovou vzorkou 2 rady červenou vlnou a 2 rady bielou vlnou. Súčasne pridávame z obidvoch strán po jednom očku v každom 8. - 10. rade. Vo výške 16 cm od začiatku práce uberáme z obidvoch strán na rukávový oblúk: 3, 2, po 1 očku, 4 x 2 a zvyšných asi 10 očiek uzavrieme naraz. Druhý rukáv upletieme rovnako. 
Hotové diely nežehlíme. Zošijeme švy a všijeme zošité rukávy. Horný okraj vreca nezošijeme, ale dierkami prevlečieme šnúru stočenú zo štvornásobnej červenej vlny. Výstrih a okraje predného dielu obháčkujeme 1 radom krátkych stĺpikov pracovaných smerom zľava doprava. obšijeme dierka a prišijeme gombičky.
         

25. apríla 2010

Kríženie očiek vpravo

1. rad - líce: 3 obrátene - 4 očká krížime vľavo tak, že prvé 2 očka dáme na pomocnú ihlicu pred prácou, ďalšie 2 očká upletieme obrátene a potom upletieme očká z pomocnej ihlice hladko -  11 obrátene.
2. rad a všetky rubové rady: pletieme nad hladkými - hladko a nad obrátenými - obrátene.
3. rad - líce: 5 obrátene - 4 očká krížime vľavo ako v prvom rade - 9 obrátene.
5. rad - líce: 7 obrátene - 4 očká krížime vľavo ako v 1. rade - 7 obrátene.
7. rad - líce: 9 obrátene - 4 očká krížime vľavo ako v 1. rade - 5 obrátene.
9. rad - líce: 11 obrátene - 4 očká skrížime vľavo tak, že prvé 2 očká dáme na pomocnú ihlicu pred prácu, ďalšie 2 očká upletieme hladko a potom upletieme očká z pomocnej ihlice obrátene - 3 obrátene.
11. rad - líce: 9 obrátene - 4 očká krížime vpravo tak, že prvé 2 očká dáme na pomocnú ihlicu za prácu, ďalšie 2 očká upletieme hladko a potom upletieme obrátene očká z pomocnej ihlice - 5 obrátene. 
13. rad - líce: 7 obrátene - 4 očká krížime vpravo ako v 11. rade - 7 obrátene. 
15. rad - líce: 5 obrátene - 4 očká krížime vpravo ako v 11. rade - 9 obrátene. 
17. rad - líce: 3 obrátene -  4 očká krížime vpravo tak, že prvé 2 očká dáme na pomocnú ihlicu za prácu, ďalšie 2 očká upletieme obrátene a potom upletieme očká z pomocnej ihlice hladko - 11 obrátene.
Vzorku opakujeme od 3. radu.
     

Kríženie očiek vpravo - vrkôčik

Štyri očká krížime takto: prvé 2 očká dáme na pomocnú ihlicu dozadu za prácu, potom upletieme ďalšie 2 očká z pracovnej ihlice hladko a teraz očká z pomocnej ihlice tiež hladko. toto kríženie opakujeme v každom 4. rade. Vrkôčik môžeme pracovať aj z viacerých očiek, napríklad zo 6 očiek, v tomto prípade dáme za pomocnú ihlicu 3 očká a pracujeme ako predtým. očká môžeme tiež krížiť doľava a potom pracujeme takto: ak krížime 4 očká, dáme 2 očká na pomocnú ihlicu dopredu pred prácu, ďalšie 2 očká z pracovnej ihlice upletieme hladko a potom už upletieme očká z pomocnej ihlice tiež hladko. Kríženie nad sebou robíme vždy v lícových radoch, a to buď v 4., alebo v 6., 8., atď. rade.
   

Zobrané očko s nahodením

1.rad: 1 obrátene - nahodiť - 1 očko zoberieme nepletené, ako keď chceme pliesť obrátene - opakujeme po celom rade.
2 rad: zobrané očko s nahodenou niťou spletieme obrátene do jedného očka - nahodiť - 1 očko zoberiene nepletené ako v 1. rade - opakujeme.
Druhý rad stále opakujeme po lícovej i po rubovej strane. Táto vzorka je na obidvoch stranách rovnaká.
 

Zobraté očko s niťou vzadu alebo vpredu

Pracujeme rubovým jerseyom (čítaj džerzejom), t. j. líce obrátene - rub hladko, len zaberané očká pletieme hladko.
1., rad - líce: 10 obrátene - 1 hladko - 2 obrátene - 1 hladko - 10 obrátene. 
2., rad - rub: 10 hladko - 1 očko zoberieme nepletené s niťou vpredu (zoberáme tak, že vpichneme ihlicu do očka sprav doľava) - 2 hladko - 1j očko zoberieme nepletené s niťou vpredu - 10 hladko.
Pozor pri zoberaní očiek, vlna nám nesmie zostať na ihlici ako nahodenie!
3., rad - líce: 10 obrátene - zobrané očko opäť zoberieme, ale s niťou vzadu - 2 obrátene - zobrané očko opäť zoberieme, ale s niťou vzadu - 10 obrátene.
4., rad - rub: 10 hladko - zobrané očko opäť zoberieme, ale s niťou vpredu - 10 hladko.
Vzorku opakujeme od 1 radu.
 

24. apríla 2010

Tri očká pletieme do jedného očka

Nahodíme - 3 očká spletieme do jedného očka tak, že prvé 2 očká zoberieme naraz, ako by sme ich chceli pliesť hladko, ďalšie očko upletieme hladko a zobraté očká pretiahneme ako 1 očko cez upletené očko - nahodiť. Pri tomto spletení sa nám utvorí v strede rovná linka. Ak sa nám má zmenšovať počet očiek, nesmieme nahadzovať pred spletenými očkami ani za nimi.
 

Uberanie

Ak potrebujeme uberať v strede pleteniny z obidvoch strán, ako napríklad v tejto ukážke, t. j. pred stredom i za stredom 2 obrátene pletenými očkami, postupujeme takto: pred obrátene pletenými očkami spletieme 2 očká hladko do jedného očka (tento postup voláme "ubrať") a za obrátené pletenými očkami splietame tak, že prvé očko zoberieme bez pletenia, ako by sme chceli pliesť hladko, ďalšie očko upletieme hladko a zobrané očko prehodíme cez pletené očko. (tento postup voláme "prehodiť".) Toto prehodenie môžeme nahradiť tým, že spletieme 2 očká anglicky do jedného očka, ale tým sa nám očko prekríži a netvorí rovnakú linku.
 

Pletená ažúrka

Nahodíme ako pri ukážke "nahadzovanie" a ďalšie 2 očká spletieme anglicky do jedného očka. Tak nám zostáva stále rovnaký počet očiek a po rubovej strane pletieme nahodenie obrátene.
 

Pridávanie v strede pleteniny

Zdvihneme vodorovnú niť medzi očkami, dáme ju na ľavú ihlicu a upletieme ju anglicky. Takto sa nám neutvorí dierka.
 

Nahadzovanie - anglicky

Používame ho opäť pri pridávaní v strede pleteniny, nahadzujeme rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom nahadzovaní, ale v rubovom rade pletieme toto nahodenie anglicky. Tak sa nám neutvorí dierka.
 

10. apríla 2010

Veniec z peria

Pripravte si robustný kruhový korpus z polystyrénu a dostatok bieleho a farebného peria. Perie v hustej vrstve zastrčte alebo nalepte na korpus, kým nevytvoríte hebký veniec. Prostriedok venca vysteľte vatou, farebnou dekoračnou trávou alebo machom. Vznikne tak pekné hniezdo, do ktorého môžete vložiť pestro pomaľované vajíčka.

Kvetinové dekorácie

Rýchle a jednoduché - potrebujete tulipán, veľké biele slepačie vajce a úzku vysokú vázu. Vajcia opatrne rozklepnite, aby zostali väčšie časti škrupinky neporušené, a vymyte. Na druhej strane prevŕtajte malú dierku a pretiahnite cez ňu stonku tulipánu až po kvet. Škrupinka by mala byť priamo pod kvetom. Tulipán dajte do vázy naplnenej vodou. Výsledok je čarovný, keď na stôl postavíte takýchto váz viac.

Chuťovky

Z čerstvého syra vytvarujte malé vajíčka. Vyváľajte ich v maku alebo v sezame a podávajte. Vajíčka preložte chlebovými mini chipsami s rôznymi príchuťami. Je možné podávať ako predjedlo.

Hniezda s vajíčkami

Nachystajte si buď surové rezance, ktoré sa už predávajú vo forme hniezda, alebo krátko povarte špagety v malom hrnci, v ktorom ich budete môcť vytvarovať do hniezda. Na hniezdo položte jedno alebo viac pomaľovaných uvarených vajec.
 

Na správnom mieste

Potravinárskou farbou napíšte na vajíčka mená. Ozdobte malými farebnými bodkami a umiestnite vajíčka do stojančekov. Oviňte farebne zladenou stužkou alebo na farebný papier nakreslite mrkvu, vystrihnite ju a na spodnej strane zaviažte zelené lyko. Na mrkvu napíšte meno.
 

Zabalené vo veľkonočnom štýle

Celofánové vrecúško naplňte farebnými čokoládovými alebo penovými vajíčkami. Zaviažte farebne zladenou stužkou. Za stužku zastrčte jabloňový kvet alebo vŕbový prútik. Výborne sa hodí ako malý darček.
 

Čokoládové dekorácie

Veľké čokoládové vajce rozpoľte alebo odrežte vršok a naplňte ho bielou alebo hnedou čokoládovou penou. Vajce upevnite do machu alebo v miske vystlanej dekoračnou trávou a podávajte ako dezert.

Happy Drink

Potrebujete: vaječný koňak., sklenenú fľašu s uzáverom., biely papier., kockovanú žltú stužku., hnedý drôtik., pastelky., lepidlo.,
Vaječný koňak prelejeme do sklenenej fľaše. Z bieleho papiera vystrihneme šesť centimetrový prúžok - dlhý tak, aby vystačil po obvode fľaše - prúžok ozdobíme veľkonočným motívom (kuriatko, vajíčko alebo zajac). Prúžkom oblepíme dolnú tretinu fľaše. Vyrobíme etiketu a zavesíme ju za kockovanú stužku okolo hrdla fľaše.

Veniec z vŕbového prútia

Potrebujete: vŕbové prútie., ohybný drôt., ľubovoľné dekoračné predmety., (podľa vašej voľby - farebné vajíčka., brečtan, umelohmotné kuriatka alebo zajace atď.)
Pomocou vŕbového prútia a drôtu vytvoríme veniec. Ozdobíme ho dekoračnými predmetmi. Na zavesenie použijeme farebne vhodnú stužku. Veniec sa hodí na dvere alebo stôl.

Povedz to kvetom

Potrebujeme: 1 pekné papierové alebo látkové vrecúško., tvrdý biely papier., biely drôtik., pastelky., iskerníky alebo iné drobné kvetiny v kvetináči.,
Na papier nakreslíme hlavu zajačika, uši vymaľujeme oranžovo a červeno, hlavu vystrihneme a nalepíme na vrecúško. Drôtik prestrčíme vrecúškom a zajačik má fúziky. Dovnútra vrecúška dáme kvetináč a originálny darček je na svete.
 

Jedlálne lístky

Potrebujeme:  list tvrdého papiera A5 (roztvárací)., hárok listového papiera A4 (v peknom farebnom odtieni podľa vášho vkusu)., farebne zladenú saténovú stužku., priesvitný papier., ceruzku., motív kuriatka na obkreslenie., farebnú fixku alebo plniace pero.,
Motív kuriatka obkreslíme ceruzkou pomocou priesvitného papiera na prednú stranu tvrdého papiera. Kuriatko vymaľujeme žltou farbou. Na pravú vnútornú stranu papiera napíšeme fixkou alebo plniacim perom zodpovedajúce menu.
 

Výzdoba stoličiek

Potrebujeme: filc sviežej zelenej farby (min. 5 mm hrúbka, veľkosť podľa potreby cca 50 x 50 cm)., bavlnenú niť o odtieň tmavšej zelenej farby než filc., hlavu zajaca ako šablónu., tmavozelené alebo čierne gombíky., čiernu vyšívaciu bavlnku., biely drôtik., kockovanú stužku alebo šatku., nožnice., hrubú fixu.,
Hlavu zajaca prekreslíme hrubou fixkou na filc a vystrihneme ju. Na miesto očí, nosa a pusy prišijeme čiernou vyšívacou bavlnkou gombíky. Drôtik poslúži ako fúziky - na zodpovedajúcom mieste ho prevlečieme a vzadu prišijeme, Hlavu zajačika olemujeme dlhými stehmi bavlnenou niťou. Kockovanú stužku prevlečieme uchom a zavesíme na operadlo stoličky.