27. marca 2010

Trojhranná šatka háčkovaná z motívčekov

Spotreba asi 500 g hrubšej vlny, háčik hrubý ako ihlice č 4 a1/2. Veľkosť jedného motíva je asi 14 x 14 cm.
Motív: Uháčkujeme 5 ret. očiek, ktoré spojíme do krúžku. Ďalej háčkujeme stĺpiky 2 x nadhodené a v popise uvádzame len ako stĺpik.
1. rad: Do krúžku háčkujeme: 4 ret. očká namiesto prvého stĺpika - 2 stĺpiky - 3 ret. očká (3 stĺpiky - 3 ret. očká) - vzorku v zátvorke opakujeme ešte 2 x a rad pripojíme pevným očkom do štvrtého ret. očka na začiatku radu.
2. rad: Prácu obrátime - uháčkujeme 4 ret. očká namiesto prvého stĺpika a ďalej pod 3 ret. očká háčkujeme 2 stĺpiky, 3 ret. očká a 3 stĺpiky (2 ret. očká - pod ďalšie 3 ret. očká háčkujeme: 3 stĺpiky, 3 ret. očká a 3 stĺpiky) - vzorku v zátvorke opakujeme ešte 2 x - rad končíme 2 ret. očkami a pripojíme pevným očkom do 4. ret. očka na začiatku radu.
3. rad: Prácu obrátime - 4 ret. očká namiesto prvého stĺpika a ďalej pod 2 ret. očká uháčkujeme 2 stĺpiky (2 ret. očká - pod rohové 3 ret. očká uháčkujeme 3 stĺpiky, 3 ret. očká a 3 stĺpiky - 2 ret. očká - pod ďalšie 2 ret. očká uháčkujeme 3 stĺpiky) - vzorku v zátvorke opakujeme ešte 2 x - rad končíme: 2 ret. očká - pod rohové 3 ret. očká uháčkujeme 3 stĺpiky 3 ret. očká a 3 stĺpiky - 2 ret. očká a pevným očkom pripojíme rad.
4. rad: Prácu obrátime - uháčkujeme 4 ret. očká namiesto prvého stĺpika a pod 2 ret. očká 2 stĺpiky - 2 ret. očká (pod rohové 3 ret. očká háčkujeme 3 stĺpiky,  ret. očká a 3 stĺpiky - 2 ret. očká - pod 2 ret. očká a 3 stĺpiky - 2 ret. očká  - pod ďalšie 2 ret. očká 3 stĺpiky - 2 ret. očká) - vzorku v zátvorke opakujeme ešte 2 x a rad končíme: pod rohové 3 ret. očká: 3 stĺpiky, 3 ret. očká a 3 stĺpiky - 2 ret. očká - pod 2 ret. očká 3 stĺpiky - 2 ret. očká a pripojíme pevným očkom. Ustrihneme vlnu.
Druhý motív uháčkujeme rovnakým spôsobom, ale po uháčkovaní 4. rady vlnu neustrihneme, prejdeme pevnými očkami až pod rohové 3 očká a pripojíme tento motív k prvému motívu takto: 1 kr. stĺpik pod rohové 3 ret. očká - 2 ret. očká - 1 kr. stĺpik pod rohové 3 ret. očká prvého motívu - 2 ret. očká - 1 kr. stĺpik do stredného stĺpika druhého motívu - 2 ret. očká - 1 kr. stĺpik do stredného stĺpika prvého motívu - 2 ret. očká  - 1 kr. stĺpik pod 2 ret. očká druhého motívu - 2 ret. očká - 1 kr. stĺpik pod 2 ret. očká prvého motívu - 2 ret. očká - atď. Týmto spôsobom spojíme obidva štvorce od jedného rohu k druhému. 
ďalšie motívy háčkujeme a spojujeme rovnakým spôsobom. Na šikmej dlhšej strane trojuholníka máme polovičné motívy, ktoré robíme takto:
1. rad: 6 ret. očiek a do 6 ret. očka (počítame od háčika) uháčkujeme 3 stĺpiky - 3 ret. očká - 3 stĺpiky do rovnakého miesta - 2 ret. očká - 1 stĺpik do rovnakého miesta.
2. rad: obrátime prácu - uháčkujeme 5 ret. očiek - ďalej 2 stĺpiky pod 2 ret. očká - 2 ret. očká - pod 3 ret. očká háčkujeme 3 stĺpiky, 3 ret. očká a 3 stĺpiky - 2 ret. očká - pod začiatočných 6 ret. očiek háčkujeme 3 stĺpiky, 3 ret. očká a 1 stĺpik.
3. rad: obrátime prácu - 5 ret. očiek - pod 2 ret. očká 3 stĺpiky - 2 ret. očká - pod ďalšie 2 ret. očká 3 stĺpiky - 2 ret. očká - pod 3 ret. očká, 3 stĺpiky, 3 ret. očká a 3 stĺpiky - 2 ret. očká - pod 2 ret. očká 3 stĺpiky - 2 ret. očká - pod 5 ret. očiek, 3 stĺpiky, 2 ret. očká a 1 stĺpik.
4. rad: obrátime prácu - 5 ret. očiek (pod 2 ret. očká 3 stĺpiky - 2 ret. očká) - vzorku v zátvorke opakujeme ešte 2 x - pod 3 ret. očká, 3 stĺpiky , 3 ret. očká a 3 stĺpiky - 2 ret. očká (3 stĺpiky pod 2 ret. očká - 2 ret. očká) - vzorku v zátvorke opakujeme ešte 1 x - pod 5 ret. očiek, 3 stĺpiky 2 ret. očká a 1 stĺpik. Tento polovičný motív pripojíme rovnakým spôsobom k predošlému motívu.
Uháčkujeme teda: 
1. pás zo spojených 5 a 1/2 motívom,
2. pás zo spojených 4 a 1/2 motívom, 
3. pás zo spojených 3 a1/2 motívom,
4. pás zo spojených 2 a1/2 motívom,
5. pás zo spojeného 1 a 1/2 motívom 
a 1 polovičný motív.
Potom tieto pásy spojíme rovnakým spôsobom ako jednotlivé motívy, ale po celom rade pásov. Dlhšiu šikmú stranu, t. j. okraj polovičných motívov obháčkujeme jedným radom krátkych stĺpikov. Na obidve kratšie strany priviažeme strapce, ktoré zhotovíme takto:
nastriháme 25 cm dlhé vlákna vlny, preložíme 9 vlákien v polovici, vpichneme háčik do dierky na okraji šatky, naberieme v polovici preložené vlákna, prevlečieme dierkou a utvorenou stlučkou prevlečieme konce vlákien.