15. marca 2010

Vyšívka z okolia Myjavy

Súčasťou modernej bytovej výzdoby sú aj vyšívané podušky. Jednou z nespočetných vzorov pre podušky je aj z Myjavy. Myjava, a vôbec kraj okolo Myjavy je známy krásnymi výšivkami na kanavu. Prevládajú kombinácie farieb červenej a čiernej a hnedej so žltou. Výšivka na tejto poduške je z dvoch motívov. Okrajový rámcuje hlavnú výšivku. Poduška je dlhá 50 cm a široká 45 cm. Rámcový motív je z každej strany od hlavného motívu vzdialený 5 cm. Technika výšivky je náročnejšia. vyšívajú sa rovnaké (vertikálne a horizontálne) stĺpiky so šikmými do každej nite. Veľmi dôležité je rovnomerne uťahovať vyšívaciu niť, aby obrazce boli pravidelné a hladké. Hustota výšivky utvára plastický vzhľad celého komplexu. Technika vyšívanie je nasledovná:
Rámcové motívy
1. riadok - vertikálne stĺpiky. Prvé tri cez sedem nití 4 stĺpiky začneme cez 3 nite, 5-ty cez 4 nite, 6-ty cez 5 nití. 7-my cez 6 nití a vraciame sa a znova opakujeme obrazec.
2. riadok - sú horizontálne stĺpiky cez 4 nite. Technika je obkročný steh. Konečný efekt je steh ako na šijacom stroji. Horizontálne stĺpiky opakujeme dvakrát tak, aby začiatok druhého radu stĺpika bol v prostriedku prvého.
3. riadok - sú šikmé stĺpiky, ktoré ležia ako priesečnica uhlov štvorca cez 3 nite.
4. riadok - je veľmi pekný obrazec. Medzi jednotlivými obrazcami je medzera na 3 nite.
5. 6. 7. riadok - je opakovaním 3. 2. a 1. riadka v tamto podradí: 5. ako 3., 6. ako 2., a 7. ako 1. Potom je 5 cm pás kanavy!
8. až 24. riadok tvoria hlavný pás výšivky.
8. riadok je opakovaním 1. riadka.
9. riadok je opakovaním 1. riadka.
10. riadok je zložený z obrazcov. Skladá sa z horizontálnych stĺpikov postavených do trojuholníka, ktorý stojí na ostrom uhle.
11. riadok je opakovaním 3. riadka.
12. riadok vytvárajú horizontálne stĺpiky v tvare trojuholníka.
13. riadok je opakovaním 3. riadka.
14. riadok tvoria horizontálne stĺpiky, ktoré utvárajú obrazec trojuholníkov stojacich na ostrom uhle tesne za sebou.
15. riadok je opakovaním 3 riadka.
16. riadok tvorí komplex obrazcov. Je náročný na pozornosť pri vyšívaní. Hlavný obrazec je štvorhranný ornament v podobe hviezdice. Skladá sa z horizontálne a vertikálne položených stĺpikov. Čierne doplňujúce obrazce vyzdvihujú hlavný ornament, bez nich je akoby prázdny.
17. riadok je opakovaním 3. riadka.
18. riadok je opakovaním 14. riadka.
19. riadok je opakovaním 3. riadka.
20. riadok je opakovaním 12. riadka.
21. riadok je opakovaním 3. riadka.
22. riadok je opakovaním 10. riadka.
23. riadok je opakovaním 3. riadka.
24. riadok je opakovaním 1. riadka.
Po hlavnom motíve je nova 5 cm široký pás kanvy a opakuje sa rámcový motív, čiže 1. až 7. riadok. 
Šikovná vyšívačka, ktorá venuje vyšívaniu aspoň hodinu denne. vyšije túto nádhernú podušku za 2 až 3 týždne. Motív tejto podušky môžete uplatniť aj na prikrývkach anglického prestierania tak, že hlavný motív  sa vyšije na väčšej prikrývke na ľavej strane a rámcový motív na pravej strane. Malé obrúsky sa zase môžu ozdobiť na ľavej strane troma hviezdicovými ornamentami z hlavného motívu a pravú stranu takto:
1. riadok - je 1. riadok rámcového motívu, 
2. riadok - je 3. riadok z rámcového motívu.
3. riadok - je 3. riadok z rámcového motívu,
4. riadok - je 3. riadok z rámcového motívu,
5. riadok - je 1. riadok z rámcového motívu.

1 komentár: