26. apríla 2010

Textilná tapiséria

Každý jedinec hľadá únik od každodennej pravidelnej lopoty v úplne odlišnom zamestnaní, pri ktorom si chce nabrať nových síl a duševne pookriať. Niekto sa venuje vo voľnom čase záhradkáreniu a druhý by rád vynikol v niečom, čo je v protiklade s jeho pôvodným povolaním. Nakoniec, každý môže v niečom inom vyniknúť.
Na tieto oddychové chvíle vám ponúkam techniku, ktorá patrí do kobercových spôsobov práce. Dekoratívna textilná technika tohto typu je použiteľná na vyhotovenie nástenných závesov -  apisérií. Túto prácu robili v minulosti výlučne ženy, ale iste v nej nájdu uspokojenie všetci, ktorí sa chcú výtvarne prejaviť, vyskúšať možnosti vlastnej fantázie, farebného ladenia a tvorivej práce vôbec.
Viazanie kobercov pochádza zo strednej Ázie, kde sa touto technikou zaoberali turkménske kmene. túto techniku pravdepodobne rozšírili na západ do Perzie a Turecka sťahovavé kočovné kmene. K rozšíreniu kobercov prispelo najmä mohamedánske náboženstvo. Každý vyznávač koránu si mal obstarať na odriekanie modlitieb vhodnú podložku. Tým sa stali už v 12. storočí tieto malé koberce predmetom dennej potreby v orientálnych krajinách. Do Európy sa dostali koberce zásluhou križiackych bojov. V stredoveku sa však koberce nepoužívali na dlážky, ale ako nástenné závesy. Až v 18. storočí, keď už bol väčší pokrok v tkáčskej technike, začali sa používať koberce ako prikrývky na dlážku. Vyvrcholením nástenných kobercov bol vznik a rozvoj francúzskeho gobelínového umenia. Najznámejšie sú koberce smyrenské, perzské, a kaukazské. Podľa spôsobov viazania rozoznávame utváranie smyrenských uzlíkov "ghordes" a perzských uzlíkov "senneh" a ešte veľa názvov majú pravé orientálne ručne viazané koberce, napr. Tebris, Širas, Heris, Užak, Kabistan, Kirman, Mešed. Mahal, Afghan, Buchara. Tieto koberce teraz napodobňuje strojové kobercov priemysel v Európe. Predstavu o obrovskom rozsahu práce, ktorá je potrebná na zhotovenie ručne viazaného koberca, získame, keď si uvedomíme, že na 1 m2 je 63 tisíc uzlíkov, čo vyžaduje 130 hodín práce. Veľkú trpezlivosť oceníme, keď si uvedomíme, že túto prácu vykonávali v Oriente výlučne ženy, ktoré ešte donedávna žili takmer odlúčené od sveta (vplyvom náboženstva) a pri tejto práci nachádzali vhodnú príležitosť a možnosti, ako vyjadriť vysoko vyvinutý zmysel pre farbu a tvar a svoju umeleckú obrazotvornosť. 
Pri ručnom viazaní kobercov sa osnovné nite napnú zvislo do dreveného rámu. Rám musí byť pevný a väčší, než predloha vzoru, patrona. Do rámu si napíname buď špagátik, alebo riadiacu šnúrku v tvare osmičiek (obr. 1). Pri menšom tvare nám postačí natĺcť aj menšie klince vo vzdialenosti asi 0,6 cm až 1 cm podľa hrúbky osnovy a na ne zavesiť osnovné priadze (obr. 1). Pri väčšom formáte sa nám osnovné nite pri práci skracujú, a preto podkladáme pod osnovné nite na ráme ešte hranaté drievko, ktoré možno v polovici práce vytiahnuť a tým osnovné priadze uvoľniť. Prácu zatkáme - upevníme najprv plátenkovou väzbou asi 2 - 4 cm. Musíme pamätať aj na voľné priadze na vystrapkanie. Po okrajoch viazaného koberca musí byť obruba, to je tiež zatkaný okraj asi 2 - 4 cm široký, aby sa hotový uzlíčkový koberček neskrúcal (obr. 2). Osnovné nite treba rozpočítať, po odpočítaní okraja, na párny počet. Potom si nastriháme vlnu tým spôsobom, že ju omotáme okolo pravítka, na jednej hrane rozstrihneme a získame krátke priadze asi 12 cm dlhé (obr. 3). Pri bežnej priadzi na pletenie dávame asi 6 - 8 nitiek spolu a slučkujeme, uzlíkujeme vo vodorovnom smere okolo dvoch osnovných priadzí (obr. 4). Ich konce utvárajú vlasový povrch. Pri pestrom vzore tzv. malírovaní berieme krátke nastrihané nite rôznych farieb spolu. Na výšku jedného viazaného uzlíka si najprv zatkáme okraje asi dvoma lebo štyrmi útkami (obr. 2). Po každom rade uzlíčkov zatkáme dva útky. Plátenkovú väzbu zatkávame voľne skôr do oblúčika a pritláčame vidličkou, Tak sa nám nebude koberček smerom nahor zužovať. 
Tejto technike predchádza ako prvá práca vypracovanie návrhu. Návrh farebne komponovaný si podložíme pod osnovné nite, aby sme mohli pracovať podľa predlohy vzoru. Pri tejto technike môžeme aj experimentovať.Napríklad vlas nástenného koberčeka môžeme zostrihať na rozdielnu výšku vlasu, alebo môžeme kombinovať hladké plochy tkané plánovou väzbou s vystupujúcimi plôškami, tvorenými uzlíkom. Tak isto môžeme nechať vyniknúť na určitých miestach osnovné priadze neobtočené, ako to vidieť na farebnej ukážke textilnej tapisérie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára