9. decembra 2017

Vianočný test

1., Adventný veniec, ktorý je symbolom predvianočného obdobia, bol nápadom:

A., panovníka Ľudovíta Pobožného

B., hamburského duchovného Johanna Wichhlera

C., rakúskeho organistu Josefa Mohra

2., Obľúbeným vianočným stromčekom je jedlička. Ako volajú tento strom Nemci?

A., die Tanne

B., die Kiefer

C., die Fichte

3., Prvé drevené jasličky boli postavené v rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. V ktorom to bolo storočí?

A., v 5. storočí

B., v 6. storočí

C., v 7. storočí

4., Ktorý anglický spisovateľ je autorom známeho diela Vianočná koleda?

A., Jonathan Swift

B., Charles Dickens

C., Geoffrey Chaucer

5., Ako sa volá postava, ktorá nosí darčeky kresťanom žijúcim v Japonsku?

A., Hoteiošo

B., Santa Claus

C., Ošugatcu

6., 25. december uctievali ako sviatok aj staroveké pohanské národy. Bol to totiž deň:

A rovnodennosti

B zimného slnovratu

C mýtického začiatku nového roka

7., Aký symbol, odvodený etymologický od mena Ježiša Krista, používali prví kresťania?

A., zelená ratolesť

B., ryby

C., srdce

8., Kedy a za akých okolností sa definitívne ustálilo umiestnenie vianočných sviatkov v kalendári?

A., v roku 313 vydaním Milánskeho ediktu

B., v roku 880 vydaním buly Industriae tuea

C., v roku 1570 vydaním rímskeho misálu

9., Kto stvárnil hlavnú úlohu vo vianočnom kinohite Sám doma?

A., Macaulay Culkin

B., Adam Garcia

C., Ryan Phillippe

10., Ktorý franský panovník bol korunovaný za cisára na Štedrý deň roku 800?

A., Pipin Krátky

B., Karol Veľký

C., Ľudovít XV

11., Slovo Vianoce patrí v slovenskom jazyku medzi pomnožné podstatné mená. Podľa akého vzoru sa skloňuje?

A., dub

B., žena

C., ulica

12., Medzi vianočné rituály patrí krájanie jabĺčka, z ktorého dostane každý člen rodiny jeden diel. Čo symbolizuje?

A bohatstvo pre celú rodinu

B zdravie a správnu cestu vo všetkých situáciách

C odháňanie zlých síl
Správne odpovede
1 – B., 2 – A., 3 – C., 4 – B., 5 – A., 6 – B., 7 – B., 8 – C., 9 – A., 10 – B., 11 – C., 12 – B.,
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára