14. marca 2010

Tak ostanete mladé

Ľudský organizmus sa v skutočnosti podobá veľkému orchestru. Ak len jeden jediný člen orchestra vylúdi falošný tón, celok sa naruš. Nastáva disonancia. Dá sa povedať, že orgány ľudského tela sú členmi orchestra a mozog dirigentom. Ak teda chceme zostať dlho mladé, prvou podmienkou je udržať si telo v dobrom zdravotnom stave. Nie menej dôležitou a nepostrádateľnou podmienkou je však aj duševné zdravie. Vplyv vnemov na telesnú zdatnosť azda každý dobre pozná. Ak dostane človek zlú správu, reaguje na ňu v prvom rade žalúdok, ktorý sa stiahnem nechce prijať potravu a srdce začne rýchlejšie biť. To sú zjavné náznaky, že organizme došlo k zmenám, ktoré bez toho, že by sme to hneď cítili, škodia a majú nepriaznivý vplyv na štruktúru buniek. Napríklad po vzrušujúcej správe nasleduje zvýšené vylučovanie kyselín, ktoré nepriaznivo pôsobí na údržbu buniek.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára