20. novembra 2010

Žebrový uzel pevné nitě zvenku

Vnější nitě jsou v každé řadě pevné nitě. Podle nákresu překřižte nitě uprostřed a použijte je jako pracovní nitě. Vznikne spletená špička.

Žebrový uzel, pevné nitě uvnitř

Zde berete pevné nitě vždy ze středu, poté, co je překřížíte. Pevné nitě se stanou na konci opět pracovními nitěmi.

Základní žebrový uzel

Pracovními nitěmi udělejte kolem pevné nitě smyčku.

Dvojitý žebrový uzel

Dvojitý žebrový uzel uděláte stejně jako základní, vždy s dvojitou smyčkou. Utáhněte uzlíky těsně k sobě, aby nevznikly žádné mezery. 

Splétání pěti pracovních nití

Vnější nitě překládejte vždy střídavě do středu ostatních čtyř pracovních nití.

Technika Cavandoli

U této techniky máte tři různobarevné pevné nitě a pět stejnobarevných pracovních nití. Spleťte řadu dvojitým žebrovým uzlem zleva, pak řadu zprava. Pevné nitě zůstanou stejné. Pokud chcete změnit barvu, musíte odpovídající pevnou nití udělat jeden vertikální dvojitý žebrový uzel. Pak splétáte opět dále dvojitým žebrovým uzlem horizontálně.

Spirálový uzel

Počáteční nebo koncový uzel - je, velice důležitý k tomu, aby se vinutí hotového náramku neposunula nebo neotevřela.

Kulatý uzel

Tento uzel se podobá známému čarodějnickému uzlu. Važte jej jen šesti pracovními nitěmi, vždy po dvou. Je velice důležité nitě pravidelně utahovat.

Uzel kapucínů

Tento uzel můžeme použít př ukončení vázání k zauzlení. Při utažení uzlíku vznikne třapec.Tkalcovský uzel (jeden a půlkrt)

Levou (zelenou) pracovní nit položte pokaždé přes pevné nitě. Pravou (modrou) pracovní nit položte přes levou, podvlékněte ji pod pevnými nitěmi a smyčko protáhněte nahoru. Postup se opakuje, náramek se pak nebude kroutit.

Preclíkový uzel

Ke zhotovení tohoto uzlu nepoužijete žádnou pevnou nit. Jakmile nitě podle nákresu spletete a utáhnete, vypadá uzlík jako preclík.

Vlnovitý uzel

Levou pracovní nit (zelenou) položte přes pevnou nit či nitě a pravou (modrou) pracovní nit. Pravou nit pak podvlékněte vzniklým očkem pod pevnými nitěmi. Pokračujte stejně pravou (modrou) pracovní nití. Provázek se po několika uzlících sám kroutí.

Dvojitý smyčkový uzel (posunutý)

Tento uzel uvažte jako základní smyčkový uzel, ale vždy s jedním dvojitým uzlem na každé straně.

17. novembra 2010

Základní smyčkový uzel

U tohoto uzlu potřebujete dvě pracovní nitě, které střídavě vážete vždy jednou smyčkou přes pevné nitě.

Základní uzel

Tento uzel použijete k připevnění zavíracího špendlíku nebo zauzlení konců jednotlivých nití.

Smyčkový uzel zleva

Važte levou pracovní nit přes pevné nitě.

Námořnický náramek s kormidlem

Materiál: modrá a bílá šňůrka - dlouhé 75 cm., kormidlo jako ozdoba k přišití nebo přinýtování., 
Udělejte první preclíkový uzel 7 cm od okraje a pokračujeme až do požadované délky náramku. Tyto uzly vypadají náročnější, než ve skutečnosti jsou. Po několika cvičených uzlech si tento náramek jistě brzy zhotovíte. Kormidlo uprostřed nu dodává osobitý ráz. Preclíkový uzel můžete vytvořit také ze čtyř různobarevných šňůrek. Čtyři konce sešijte, poslední uzly se díky zavázání kolem zápěstí stáhnou.  
   

Černo bílo červený náramek

Materiál: hrubá vlna., šňůrky., koupené nebo stočené černé a bílé šňůrky dlouhé 80 - 90 cm., 3 červené šňůrky dlouhé 30 cm.,
Ze šňůrek spleťte 7 cm dlouhý cop a pak kolem tří červených šňůrek udělejte tří tkalcovské uzly. Na dvou vnějších pevných nitích - černé a bílé - uvažte při dvojité smyčkové uzly. Na střední červenou nit navlékněte korálek. Pak kolem červené nitě následují další dva tkalcovské uzly černou a bílou nití.

16. novembra 2010

Modrý kožený náramek s korálky

Materiál: 2 modré kožené proužky á 80 cm., 1 zelený kožený proužek á 40 cm., 4 podlouhlé korálky velké 18 mm., 
Všechny proužky 7 cm od konce zauzlujte. Pak následují čtyři tkalcovské uzly kolem krátké pevné nitě a mezi ně navlékněte vždy korálek, kolem nějž pracovní nitě jen povedete.

Světlý náramek s modrými a žlutými korálky

Materiál: přírodní bavlněná nit 2 x 150 cm a 1 x 65 cm., pro 15 cm dlouhý spletený náramek potřebujete vždy 14 žlutých a modrých korálků.,
Všechny nitě uprostřed přeložte a 7 cm od konce lehce zauzlujte. 4 dlouhé pracovní nitě musí viset zvenčí. Na jednu krátkou pevnou nit navlékněte 14 žlutých a na druhou 14 modrých korálků a zajistěte je dole uzlíkem. Vždy dvěma pracovními nitěmi važte poloviční tkalcovský uzel a mezi něj vkládejte střídavě modrý a žlutý korálek. Náramek ukončete copánkem. 


Náramek s modrým kulatým kamínkem

Materiál: černá a bílá šňůrka dlouhá 60 - 65 cm., tyrkysová šňůrka dlouhá 80 - 90 cm., 1 kulatý kamínek o Ø 4,5 cm., 6 zelených korálků o Ø 8 - 10 mm.,
Podle obrázku nejprve zavěste bílou a černou šňůrku na kulatý kamínek s dírkou. Tyrkysovou šňůrku protáhněte vzniklými očky na vnějších stranách kulatého kamínku. 20 cm dlouhé střední kousky šňůrky tvoří pevné nitě, kolem nichž vážete buď tři dvojité smyčkové uzly, nebo na ně navléknete korálek. Všechno opakujte až ke třetímu korálku. Pak následují už jen tři dvojité smyčkové uzly a copánky. 
  

14. novembra 2010

Kabelka s perlovými uzly

Rozměr: šířka 22 cm., výška bez třásní 26 cm.,
Materiál: lněné čalounické nitě č. 8
Použité uzly: žebrový podvojný., perlový., točivý., obyčejný.,
Na podušku si připevníme čtverečkovaný papír, který je našim pomocníkem při dodržování pravidelnosti vzoru. Na zhotovení kabelky potřebujeme 86 nití, a to: 20 bílých nití 330 cm dlouhých, 60 režných nití 330 cm dlouhých, 4 nitě 70 cm dlouhé a 2 režné nitě 700 cm dlouhé. Vezmeme vždy dvě nitě buď bílé, nebo režné, 330 cm dlouhé, přeložíme je na polovinu a v tomto místě uvážeme obyčejný uzel. Všech těchto 40 uzlů připevníme špendlíky do řady na čtverečkovaný papír, a to tím způsobem, že špendlíme střídavě jeden uzel bílý a za ním vždy 3 uzly režné. Nitě dlouhé 70 cm jsou vodivé. Na první a druhou vodivou nit vážeme pod obyčejné uzly 2 řady žebrových uzlů. Potom následují křížky ze žebrových uzlů. Křížek vážeme vždy ze 4 nití. První nit zleva vedeme jako vodivou doprava šikmo dolů a uvážeme na ní druhou nití žebrový uzel. Potom vedeme čtvrtou nit jako vodivou doleva šikmo dolů a uvážeme na ni žebrovým uzlem všechny nitě. Křížek ukončíme uvázáním třetí nitě na první vodivou nit. Za křížky vážeme opět 2 řady žebrových uzlů na přidané vodivé niti. Tím končí ozdobný okraj a začínáme vázat vlastní vzor. Z režných nití po celé délce kabelky uvážeme křížky do trojúhelníčků, čímž vytvoříme mřížku z žebrových uzlů. Potom uvážeme z bílých nití perlový uzel. Skládá se z pěti podvojných uzlů.      
    

Dvoubarevná kabelka

Rozměr: šířka 20 cm., výška bez třásní 27 cm., 
Materiál: lněné čalounické nitě č. 8.,
Použité uzly: žebrový., podvojný., točivý., obyčejný.,
Na podušku si připevníme čtverečkovaný papír, který je naším pomocníkem při dodržování pravidelnosti vzoru. Na zhotovení kabelky potřebujeme 86 nití, a to: 40 režných 330 cm dlouhých., 40 bílých 330 cm dlouhých, 4 nitě 65 cm dlouhé a 2 režné nitě 700 cm dlouhé. Vezmeme vždy 2 nitě buď bílé, nebo režné 330 cm dlouhé, přeložíme je na polovinu a v tomto místě přeložíme je na polovinu a v tomto místě uvážeme obyčejný uzel. Všechny tyto uzly připevníme do řady na čtverečkovaný papír špendlíky. Střídáme 2 uzly bílé a 2 režné. Nitě dlouhé 65 cm jsou vodivé. Na první a druhou vodivou nit vážeme pod obyčejné uzly dvě řady žebrových uzlů. Křížek vážeme vždy ze 4 nití. První nit zleva vedeme jako vodivou doprava šikmo dolů a uvážeme na ni druhou nití žebrový uzel. Potom vedeme 4. nit jako vodivou doleva šikmo dolů a vážeme na ni žebrovým uzlem všechny 3. nitě. Křížek ukončíme uvázáním 3. nitě na 1. vodivou nit. Za křížky vážeme opět dvě řady žebrových uzlů na přidané vodivé niti. Tím končí ozdobný okraj a začínáme vázat vlastní vzor. Skládá se ze tří motivů, které se stále opakují: mušličky, lístky a mřížky. Mušlička je vždy bílá. Skládá se ze dvou podvojných uzlů. Pak nitě 2. podvojného uzlu vpravo tvoří postupně vodivé nitě, na které vážeme žebrové uzly ze všech vláken levého podvojného uzlu. Obě strany mušličky ukončíme podvojnými uzly. Za mušličkami následují režné lístky s bílými okraji. Bílý okraj lístku obtáčejí postupně žebrovým uzlem režné nitě, které vedou buď zleva nebo zprava z mřížky. Vnitřní 2 režná žebra lístku mají jako vodivou 2. a 3. bílou nit z mušličky. Druhý bílý okraj lístku vážeme stejně jako první, tj. čtvrtá bílá nit obtáčí postupně žebrovým uzlem režné nitě. Mřížku tvoří 8 režných nití. Druhá nit zleva je vodivá a uvážeme na ni 1. žebrový uzel. Také 4. režná nit vycházející z lístku je vodivá a uvážeme na ní 3. nit žebrovým uzlem. Na druhou nit vycházející z pravého lístku uvážeme žebrovým uzlem 1. pravou nit a pak všechny nitě zleva. Na 4. nit zprava uvážeme žebrovým uzlem 3. nit zprava. Nyní pokračujeme na vodivé niti zleva: uvážeme na ni všechny nitě zprava. Na spodní vodivou ni zleva uvážeme 1 žebrový uzel, potom pokračujeme vázáním nití na spodní vodivou nit zprava. Dokončíme křížek uprostřed motivu a postranní části mřížky. Za mušličkou v první řadě nevážeme již celé řady, ale jen lístek směrem doprava. Řady zkracujeme o část, která se později dováže s pravou částí kabelky. Při této práci se nám začne vytvářet místo obdélníku lichoběžník. Tímto způsobem pokračujeme, až výška této části kabelky dosáhne 15 cm. Další část už vážeme do cípu, to znamená, že uprostřed vynecháme jednu mřížku, pak 2 atd. Jakmile cíp dosáhne délky 10 cm, přiložíme obě strany kabelky k sobě, vodivé nitě svážeme obyčejným uzlem a vzor podle potřeby doplníme. Dno kabelky uzavřeme svázáním dvou párů obou stran kabelky obyčejnými uzly. Na jednotlivé nitě třásní uvážeme nepravidelné uzly a třásně zastřihneme. Ze dvou zbývajících nití 700 cm dlouhých uvážeme točivým uzlem držadlo kabelky.